click me, scan me

"Remember "

2013 

Inkjet Prints

12 Dipthychen, je 90 x 60 cm